باشگاه مشتریان فرهنگ تیک


  با عضویت در باشگاه مشتریان فرهنگ تیک از ویژگیهای این باشگاه برخوردار میشوید.
  شما با عضویت و جمع آوری امتیاز میتوانید از تخفیفها استفاده نمایید
  و یا با خرج کردن امتیاز ها در قرعه کشی ها شرکت نمایید
  این باشگاه در نظر دارد تا زمینه را برای استفاده بهینه هنردوست از هنر این مرز و بوم فراهم نماید.
  شما با عضویت در این باشگاه سریعتر از برنامه های فرهنگی و هنری مطلع میشوید.